"Millî ekonominin temeli ziraattir. Bunun içindirki, ziraatte kalkınmıya büyük önem vermekteyiz."

Organization Chart

Year 2014, Organization Chart

Organizational Structure Diagram and Exchange
* Click on the icon to download...