"Ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve ziraat rejimi kurmak lazımdır."

Disciplinary Board


Agah KARAATA
Chairman of the Disciplinary Committee

Ali TEZEL
Member of the Board of Discipline

Özlem UZ
Member of the Board of Discipline

Metin EĞERCİ
Member of the Board of Discipline

Haluk Dayoğlu
Member of the Board of Discipline

Serdar ARACI
Member of the Board of Discipline